Voor wie zijn de gesprekken?

Deze vraag, die ik geregeld hoor, lijkt er vanuit te gaan dat er een soort afbakening of voorwaarde is die bepaalt voor wie gesprekken in de filosofische praktijk zijn. Of zou ‘iedereen’ ook een mogelijk antwoord op de vraag zijn? Zijn filosofische gesprekken voor iedereen? Er zijn geen harde criteria die bepalen voor wie filosofische gesprekken zijn. Dus ja, iedereen is welkom voor een kennismakingsgesprek.

Soms wordt gedacht dat je voor filosoferen heel slim moet zijn, of een bepaald opleidingsniveau moet hebben. Dat is niet zo. Maar is filosofie dan niet moeilijk? Ik zal niet beweren dat filosofie makkelijk is. Maar filosoferen, zoals je dat bij mij komt doen, doen we met jouw eigen ‘denkmateriaal’, niet met ingewikkelde moeilijke woorden en concepten. En jouw eigen denkmateriaal is altijd van jouw eigen niveau. In die zin is het voor iedereen. En is het voor niemand makkelijk.

De belangrijkste voorwaarde voor het slijpen van je denken is motivatie. Grofweg zie ik twee belangrijke drijfveren die bezoekers naar mijn praktijk brengen. De ene is een concrete kwestie, de andere is de behoefte met het eigen denken aan de slag te gaan. Beide drijfveren zijn goed, voldoen als drijfveer.

Denken moet wel altijd inhoud hebben, ook als je voornaamste motivatie het ontwikkelen van je denken in het algemeen is. We starten in de gesprekken altijd vanuit jouw eigen kwestie, vraagstuk of probleem. Dat motiveert om ook te blijven denken als het moeilijk wordt. En om ook tussen de sessies in met het denken bezig te blijven.

Wanneer de concrete kwestie juist de voornaamste drijfveer is, is het van belang dat je – om echt te gaan denken – bereid bent om een vragende houding aan te nemen en daarmee ook iets van de kwestie los te laten. Wanneer je teveel op het oplossen van de kwestie gericht bent, belemmer je het denken. We kunnen immers ook bevragen of de betreffende kwestie wel op te lossen is. In de gesprekken zul je ontdekken wat die vragende houding je kan bieden, zowel bij die ene kwestie als in het algemeen.

Kortom, filosofische gesprekken zijn voor iedereen die denkt gebaat te zijn bij het onder de loep nemen van zijn denken. Als je vastloopt of ergens mee zit. Of meer algemeen, als je inziet dat het ontwikkelen van je denken zinvol is in een onzeker bestaan.

Twijfel je nog? In het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek bespreken we jouw behoefte en onderzoeken we of mijn werkwijze daarop aansluit. Je kunt me mailen voor het maken van een afspraak.