Wat anderen zeggen

Rudi van der Made:

“Ik wist van tevoren niet goed wat ik moest verwachten van de gesprekken met Sanne. Het was eigenlijk vooral nieuwsgierigheid naar de term filosofisch practicus (en de aanbeveling door een collega) die me ertoe bracht om met haar contact op te nemen. Blij dat ik dat gedaan heb. De gesprekken met Sanne zijn positief verrassend. Ze vraagt onderzoekend, zonder enig ander doel dan onderzoeken zelfs, zo lijkt het. Mijn denken loopt vast als ik in één richting blijf duwen. Het vermogen van Sanne om op een ander niveau naar dat denken en het gesprek te kijken, maakt dat ze telkens weer mijn denken in beweging krijgt, en via een onverwachte route op interessante plekken krijgt.”

Erik van den Boogaard:

“Ga het gesprek met Sanne aan om verdiepend en grensverleggend na te denken. Door de gesprekken met Sanne ben ik anders over mijn thema gaan denken. Door het thema uit te diepen komen er andere invalshoeken bij. Met Sanne kom ik tot meer interpretaties van hetzelfde begrip. In een paar weken kreeg ik het haarscherp. In onze snelle maatschappij denken we ‘te gemakkelijk’, onvoldoende. In vastgelopen denken helpt Sanne om verder te komen dan dat je alleen hebt bedacht. Er anders over kunnen denken en er anders naar kunnen kijken leidt tot een zekere uitkomst, wat die uitkomst dan ook is. Dat is goed. Ik heb de uitkomstgerichtheid in de gesprekken niet gemist.”

Anoniem:

Het zijn mooie verdiepende gesprekken, waarin je denken wordt geprikkeld. Je leert dieper na te denken wat verruiming brengt. Je gaat op zoek naar betekenissen van een woord, dit geeft verruiming. Sanne neemt je mooi mee. Stelt de juiste vragen om weer verder te kunnen denken. En met een interessante vraag waar niet 1,2,3 een antwoord op is neem je mee….. De gesprekken hebben me geprikkeld en aanzet gegeven om op een verruimende manier te denken. “

Jet:

“Het zijn  openhartige gesprekken over hoe je nadenkt over bepaalde onderwerpen in het leven. In deze gesprekken zoek je niet naar een oplossing maar denk je na over je gedachten bij dit onderwerp. Het verscherpt je brein. De gesprekken hebben mij verdieping op bepaalde onderwerpen gebracht. Iets wat ik altijd voor waar aan nam heb ik van een ander daglicht bekeken. Niks is goed of fout en niemand heeft het juiste antwoord. Ik zou de gesprekken zeker aanbevelen aan mensen die ergens mee strugglen in het leven.

Annelies Brekelmans:

“Het is leerzaam aftasten. Soms ook confronterend, bijna ontroerend vertrouwd na het eerste gesprek. Ik heb mijn hersenpan weer laten werken, het leren omschrijven wat je nu precies bedoelt. Ik zou de gesprekken zeker aanbevelen, volmondig ja. Het opent een stukje van bewustzijn waar je normaal niet mee bezig bent. Sanne is een fijn persoon om deze gesprekken mee te mogen hebben.”

Christien:

“Ik heb de gesprekken als heel prettig ervaren. Het was fijn om mijn denkproces hardop uit te spreken zonder dat er een oordeel over werd geveld (hoe warrig het soms ook klonk). Fijn om te ervaren dat een woord zoveel meer is dan een omschrijving in een woordenboek.  De kracht en breedte van een woord of begrip werden me steeds weer duidelijk door de oprechte en gerichte vragen die Sanne me stelde. Ook vond ik het knap hoe ze me steeds weer op zachte wijze terug wist te brengen naar de basis als ik verloren dreigde te raken in de zijwegen die denken nu eenmaal met zich meebrengt.